Advertentie
Advertentie

Slechts 4 procent burgemeesters zijn vrouwen

De "type'-burgemeester is een man van 53 jaar die eerder reeds burgemeester was. Van de 502 reeds benoemde burgemeesters zijn er slechts 20 vrouwen, dat is amper 4 procent. De gemiddelde leeftijd van de burgemeesters ligt in Brussel wel beduidend boven het landelijk gemiddelde (61 jaar tegenover 53 jaar over heel België). Het burgemeetersschap bijkt voorts een erg stabiel funktie want circa 60 procent van de burgemeesters volgt zichzelf op. Eén en ander blijkt uit de gegevens die minister Tobback van binnenlandse zaken gisteren op een perskonferentie verstrekte over het huidige burgemeestersbestand.