Slechts 5 procent vrouwelijke rechters

(tijd) - De rechters in handelszaken aanvaarden hun opdracht niet voor de beperkte zitpenning maar uit zorg voor de gezondheid van de ondernemingen. Zij worden gerekruteerd door de minister van Justitie na een persoonlijke sollicitatie of op voorstel van de representatieve ondernemingsorganisaties. De kandidaten zijn minstens 30 jaar oud, hebben een zeer goede moraliteit en ontplooien sinds minstens vijf jaar een eervolle handelsactiviteit. De rechters in handelszaken worden benoemd door de koning. Het zijn ondernemers, zelfstandigen met handelservaring, directieleden van bedrijven en een beperkt aantal accountants en bedrijfsrevisoren.