Slechts 55 procentvan artsenbrengt stem uit

(tijd) - Slechts 55 procent van het artsencorps bracht de afgelopen twee weken zijn stem uit voor de artsenverkiezingen. Het gaat om 22.053 van de 40.090 stemgerechtigde artsen. De opkomst is een stuk lager dan bij de eerste artsenverkiezingen van vier jaar geleden. Toen stemde ruim 70 procent van de artsen. De huisartsen en specialisten konden tot maandagnacht hun stem uitbrengen. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (Riziv) wees er gisteren op dat de komende dagen nog een beperkt aantal stembiljetten kan binnenkomen. Een commissie moet beslissen over de geldigheid ervan.SymboolDinsdag telt het Riziv hoeveel stemmen gaan naar de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) en hoeveel naar het Kartel, een groepering van het Algemeen Syndicaat van Geneesheren van België (ASGB), de Groupement Belge des Omnipracticiens (GBO) en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH). In 1998 haalde BVAS de absolute meerderheid met 69 procent van de stemmen. De stemuitslag bepaalt hoeveel zitjes de twee artsensyndicaten krijgen in allerhande raden en commissies van de ziekteverzekering.Het symboolorgaan is de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. In dit orgaan beslissen artsen en ziekenfondsen over de honoraria die de verschillende artsendisciplines mogen aanrekenen. In het najaar moet de commissie onderhandelen over het tariefakkoord 2003-2004.De lagere opkomst bij deze tweede artsenverkiezingen komt niet onverwacht. De artsensyndicaten wezen er al op dat er weinig animo rond de artsenverkiezingen heerste. Ze weten dit enerzijds aan het gewenningseffect, maar anderzijds aan de malaise bij het artsencorps. De artsen zouden er niet meer in geloven het tij met hun stemgedrag te kunnen keren. EvH