Advertentie
Advertentie

Slechts drie maanden om op belastingaanslag te reageren

BRUSSEL (tijd) - Vanaf het aanslagjaar 1999 krijgen belastingplichtigen slechts drie maanden tijd om bezwaar aan te tekenen tegen een fiscale aanslag. Dat staat in het aangepaste wetsontwerp dat de ministerraad gisteren behandelde. De maatregel past in een beleidsoptie van minister van Financiën Jean-Jacques Viseur om naar Nederlands voorbeeld fiscale betwistingen sneller af te handelen.De ministerraad halveerde in zijn ontwerp de reageertermijn voor de belastingplichtige tot drie maanden vanaf de verzending van de aanslag. Het is daarna aan de fiscale administratie om op het bezwaar van de belastingplichtige te reageren. De administratie legt zichzelf hiervoor een maximale termijn van 18 maanden op. Deze laatste termijn is niet wettelijk bepaald.