Slechts een op zes rijdt in zone 30 niet te snel

(belga) - In de zones 30 pleegt een derde van de chauffeurs een lichte snelheidsovertreding en maar liefst de helft een zware. In de zone 30 respecteert dus slechts één chauffeur op zes de snelheidsbeperking. Dat blijkt uit een studie van het BIVV, uitgevoerd op basis van snelheidsmetingen in Vlaams-Brabant. In de bebouwde kom, waar men vijftig kilometer per uur mag rijden, pleegde 18 procent van de chauffeurs een lichte en 29 procent een zware overtreding. Op de gewestwegen waar 70 km per uur mag gereden worden (beperking die minister Stevaert wil veralgemenen) waren er 15 procent lichte en 7 procent zware overtredingen. Waar de normale snelheidsbeperking voor gewestwegen van 90 km per uur geldt (beperking die Stevaert dus wil verlagen), werden slechts 4 procent lichte en 2 procent zware overtredingen vastgesteld. Op de snelwegen ten slotte reden maar liefst vier op de tien chauffeurs te hard. 22 procent pleegde een lichte overtreding, 18,5 procent een zware. OnervarenZestien verkeersdoden in één weekend, zoals het afgelopen weekend, is volgens het BIVV overigens lang geen uitzondering in België. Normaal zijn dat er twaalf tot veertien. Wel uitzonderlijk was dat de meeste dodelijke slachtoffers tijdens dezelfde nacht vielen en dat de meeste van die ongevallen dezelfde oorzaken hadden: overdreven snelheid en stortregens. De meest voorkomende oorzaken van dodelijke weekendongevallen zijn het feit dat de chauffeur onervaren is, dat hij overmoedig is, dat hij onder invloed rijdt van alcohol of drugs en ten slotte heel vaak dat hij te snel rijdt.