Slechts één veroordeling voor pesten op het werk

(tijd) - Sinds het bestaan van de antipestwet heeft de arbeidsrechtbank slechts één veroordeling uitgesproken. In 17 andere vonnissen kreeg de klager ongelijk. Voor het merendeel van de klachten wordt een vergelijk gevonden in de onderneming of na een onderzoek door de arbeidsinspectie.