Slechts handvol Belgen in buitenland kan stemmen

(tijd) - Slechts 18 Belgen die in het buitenland wonen, kunnen op 13 juni hun stemrecht in België uitoefenen, dat schreef De Morgen dinsdag. Door de talrijke administratieve formaliteiten waaraan de gegadigden moesten voldoen, werden maar 38 dossiers ingediend. Hiervan bleken er 20 onvolledig. De 18 Belgen kunnen daarenboven niet eens zelf stemmen, maar enkel een volmacht geven aan hun echtgeno(o)t(e) of naaste verwant.Om de Europese richtlijn over het gemeentelijk EU-stemrecht in ons land in te voeren moest artikel 8 van de grondwet gewijzigd worden. De Franstalige liberalen waren bereid de regering hiervoor een tweederde meerderheid te leveren, maar de PRL koppelde daar twee voorwaarden aan vast. Een versoepeling van de naturalisatieprocedure en stemrecht voor Belgen in het buitenland. Een eis die eigenlijk ook al in het regeerakkoord was opgenomen.