'Sleutel invoering EMU in handen van Italië'

BRUSSEL (tijd) - Hoewel de kans klein blijft, lijkt uitstel van de Europese Monetaire Unie niet volledig uitgesloten, aldus de studiedienst van de Bank Brussel Lambert. De sleutel hiervoor is in handen van Italië. Toch moet dit probleem voor 1 januari 1999 opgelost raken. Bij eventueel uitstel pleit de BBL er wel voor de Europese spilkoersen als conversiekoersen naar voor te schuiven. In dat geval zal de turbulentie op de Europese obligatie- en wisselmarkten het kleinst zijn. De studiedienst van de BBL gelooft alvast dat de euro een sterke munt zal worden.'Een uitstel van de Europese Monetaire Unie blijft nog altijd mogelijk', aldus Bernadette Frédérick van de studiedienst van de BBL. 'Volgens een artikel van het verdrag van Maastricht moet de derde fase van de EMU op 1 januari '99 van start gaan als tegen het einde van '97 de datum voor die derde fase niet is vastgelegd. De Europese Commisse interpreteert dat artikel als een wettelijke verplichting zodat volgens haar uitstel onmogelijk is.'