Advertentie
Advertentie

Slingerwijdte conjunctuurcyclus industrielanden neemt sinds 1970 af

(tijd) - De slingerwijdte van de conjunctuurcyclus is de voorbije dertig jaar in de meeste industrielanden gevoelig afgenomen. Dat is te danken aan het uitblijven van grote externe schokken, zoals de oliecrisissen van de jaren zeventig en tachtig, aan de toename van het gewicht van de dienstensector in de economie en aan de implementatie van een macro-economisch beleid gericht op stabiliteit.