SLOM-boeren nog niet uit slop

Het probleem van de zgn. SLOM-boeren zit nog muurvast, want de EG-landbouwministers zijn gisteren in Luxemburg geen stap dichter bij een aanvaardbare regeling gekomen. SLOM-boeren zijn Europese boeren die zich in 1978 bereid verklaarden gedurende tenminste vijf jaar geen of minder melk te leveren, wat meestal inhield dat melkvee werd geslacht. De boeren kregen daarvoor een "SLacht- en OMschakelingspremie". In totaal hebben 122.787 boeren zich aangemeld en verminderde de Europese melkproduktie met 6,6 miljoen ton.