Slotzitting Uruguay-ronde wacht op nieuw EG- mandaat

BRUSSEL (tijd) - Tijdens de tweede dag van de slotzitting van de multilaterale handelsbesprekingen (Uruguay-ronde) vielen de besprekingen over de liberalizering van de landbouwhandel gisterenavond volledig stil. Dat gebeurde nadat een tweede bijeenkomst van de landbouw-onderhandelingsgroep in 24 uur tijd op een volledige mislukking uitliep. Tijdens een extra-bijeenkomst van de EG-ministerraad werd de EG-kommissie gevraagd haar onderhandelingsruimte optimaal te gebruiken. Of dit tot een echte aanpassing van het EG-mandaat zal leiden, moet vandaag tijdens een nieuwe bijeenkomst van de EG-ministers van buitenlandse handel en landbouw blijken.