Advertentie
Advertentie

Slovenië bereidt zich voor op privatizeringen

LJUBLJANA (reuter) - Sinds het Sloveense parlement in november vorig jaar een privatizeringswet goedkeurde, is reeds twee derde van de Sloveense bedrijven begonnen met het voorbereiden van hun privatizering. Slechts 5 procent echter heeft reeds konkrete voorstellen hiertoe ingediend bij het Sloveense Privatizeringsagentschap, dat zijn zegen over de ingediende privatizeringsplannen moet uitspreken. Het massa-privatizeringsprogramma van de voormalige Joegoslavische republiek Slovenië verplicht de bedrijven hun privatizeringsplan aan het agentschap voor te leggen uiterlijk één jaar nadat de wetgeving terzake werd afgerond.