Slovenië voert liever handel met EG dan met Joegoslavië

(tijd) - In tegenstelling tot andere republieken in Joegoslavië en ook in de Sovjetunie, beroept Slovenië zich niet zozeer op historisch- nationalistische redenen om zich af te scheiden, maar vooral op ekonomische redenen. De noordelijke republiek vindt dat de Joegoslavische federatie haar enkel dieper in het ekonomische moeras trekt, terwijl ze als onafhankelijke staat een ekonomisch beleid kan voeren dat buitenlandse investeerders aantrekt.