SM roepen medespelers Riziv op tot 'collectieve zelfkritiek'

(belga) - Artsen en ziekenfondsen moeten de handen in elkaar slaan om een zo groot mogelijk pakket van vergoedingen binnen de verplichte ziekteverzekering te houden. Want noch de patiënten, noch de actoren binnen de ziekteverzekering zullen beter worden van een ongeremde opmars van private verzekeringen of meer staatsdirigisme. Die stelling werd woensdag door de woordvoerders van de socialistische ziekenfondsen verdedigd, twee dagen voor een congres van het ziekenfonds.Vrijdag houden de socialistische ziekenfondsen een congres over hun drie basisopdrachten: het beheer van de ziekteverzekering, dat van de sociale verzekering en de mutualistische beweging. De taak van sociaal verzekeraar zal toenemen vermits elke vermindering van de zorgendekking door de ziekteverzekering de ziekenfondsen aanzet tot het verhogen van de tussenkomst van hun aanvullende verzekeringen, aldus Bernard de Backer en Guy Peeters, de secretarissen-generaal van de Socialistische Mutualiteiten op een persconferentie te Brussel. 'Er moet gestreefd worden naar het behoud van een moeilijk evenwicht tussen de verplichte en de aanvullende verzekeringen.