Advertentie
Advertentie

SM ziet ziekteverzekering met twee snelheden ontstaan

(tijd) - 'Als de overheid blijft genoegen nemen met de illusie dat ze het systeem reguleert, dan ontzegt ze de facto steeds meer mensen de toegang tot gezondheidszorg.' Topman Guy Peeters van de Socialistische Mutualiteiten voegde zich gisteren bij het front van organisaties die het regeringsbeleid in de ziekteverzekering op de korrel nemen. Peeters verwijt de regering vooral gebrek aan moed. Het uitblijven van structurele ingrepen laat ons stilletjes afglijden naar een systeem met twee snelheden. Ondertussen kruipen ook de apothekers in het geweer.Een dag eerder hadden de Christelijke Mutualiteiten en CVP-voorzitter Van Peel al harde taal gesproken over het (gebrek aan) beleid in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg. Vermits minister van Sociale Zaken De Galan van PS-signatuur is, kon verwacht worden dat de socialistische ziekenfondsen iets milder zouden oordelen. Maar daar was woensdag weinig van te merken, al benadrukten Guy Peeters en zijn Franstalige collega De Backer wel dat dit een verantwoordelijkheid is van de hele overheid, met inbegrip van de gewesten en gemeenschappen die al even weinig blijk geven van politieke moed.