Advertentie
Advertentie

Small Caps interessant? Enkele namen

In de Verenigde Staten doen small caps het al een hele tijd (sinds vorig jaar) beter dan de big caps. Overdreven waarderingen van enkele sectoren en aandelen binnen de big caps zijn een gedeeltelijke verklaring voor het feit dat de verwaarloosde small caps hogere toppen scoren. Maar er is meer. Uit kwantitatief onderzoek blijkt immers dat credit spreads (de verschillen tussen rendement op bedrijfs- en overheidsobligaties) en wisselkoers determinerend kunnen zijn voor het performanceverschil tussen big caps en small caps. Een sterke dollar speelt in het voordeel van de small caps: in tegenstelling tot hun multinationale grotere broers die lijden onder een sterkere dollar, laat het wel en wee van de dollar de kleinere nationale spelers veeleer koud. De credit spread mag beschouwd worden als een meetinstrument voor de risico-aversie van de beleggers. Een lagere credit spread betekent dat beleggers meer risico willen lopen en dat zal dus meestal gepaard gaan met een voorkeur voor meer risicovolle small caps. NamenWat betekent dat voor de toekomst? Indien we uitgaan van een depreciatie van de dollar (goed voor big caps) en een mogelijke vernauwing van de credit spreads betekent dat dat we ons eerder neutraal moeten opstellen.Toch geven we hier enkele namen die wegens waardering of groeiperspectieven op lange termijn interessant kunnen zijn of worden. Wat waardering betreft verwijzen we naar Constellation Brands. Constellation Brands produceert en verkoopt alcoholische dranken. Daarnaast is hij ook de exclusieve verdeler in bepaalde regios van het bekende Mexicaanse Corona bier. Het bedrijf sloot zijn boekjaar af met een winst per aandeel van 2,6 dollar en men verwacht voor het lopende boekjaar een winst per aandeel van 3,1 dollar. Dat laatste cijfer komt neer op een koers-winstverhouding van 14,2. Dat is zowat de helft van wat men voor gevestigde namen als Coca-Cola en Anheuscher-Bush en consoorten moet betalen. Dat verschil zou gerechtvaardigd zijn indien de winstgroei bij Constellation Brands heel wat lager zou liggen. Maar dat is nu juist niet het geval. Men mag dan ook besluiten dat de waarderingskloof hier iets te groot is.Voorts een voorbeeld van een bedrijf dat actief is in een nichemarkt met behoorlijk groeipotentieel. Apollo Group is actief in de Amerikaanse private onderwijssector. Hij levert universitair onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Apollo richt zich in de eerste plaats op werkende volwassenen die zich nu willen toeleggen op hoger onderwijs. Vooral het on-line-initiatief is hierbij interessant. Apollo noteert echter tegen een flinke koers-winstverhouding van 35 en lijkt ons tegen de huidige koers dan ook alleen maar interessant op langere termijn of bij tijdelijke koerszwakte. GH