Small is beautiful

Op de meeste beurzen koncentreert de belangstelling van de beleggers zich op een beperkt aantal aandelen die het grootste deel van de beurskapitalizatie en van de beursomzetten voor hun rekening nemen. Deze aandelen worden aandachtig gevolgd door een groot aantal analisten, in tegenstelling tot de kleinere bedrijven die niet of bijna niet worden gevolgd. Dit verklaart dan ook de verbazing van veel beleggers wanneer ze een onbekend aandeel plots zien stijgen. Ze hadden er nog nooit van gehoord en wisten natuurlijk ook niet welk goed nieuws er te verwachten viel. Deze trend tot koncentratie op enkele grote namen wordt nog gestimuleerd door de politiek van indexatie, het kopiëren van de beursindex, die door veel beleggingsadvizeurs wordt toegepast. Gelukkig is er een toenemende belangstelling voor kleinere waarden. In de VS, waar het aantal genoteerde vennootschappen in de duizenden loopt, bestaan gespecializeerde beleggingsfondsen in deze waarden. Omdat het voor een analist onmogelijk is al deze aandelen te volgen, gebruiken zij computerprogramma's welke op basis van winst, winstgroei, boekwaarde enz. een selektie doen. In Brussel hebben de beleggingsadvizeur Bearbull Belgium, de beursvennootschap Goffin-Lannoy en Bank Degroof een Bevek Belgian Shares Sicav Small Cap gelanceerd. Het aantal aandelen op de beurs van Brussel is zo klein dat men geen ingewikkelde computerprogramma's nodig heeft om interessante kleinere aandelen te selekteren. Onze selektie zou bestaan uit Ackermans, Desimpel, UCO, Afrifina, BMT, D'Ieteren, Ford Belgium, Mecaniver.