Advertentie
Advertentie

Smet: aparte boekhouding werkingskosten vakbond

BRUSSEL (tijd) - De vakbonden moeten de werkingskosten in verband met de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen in een aparte boekhouding onderbrengen zodat een betere kontrole mogelijk is. Minister van arbeid Miet Smet zei dit gisteren tijdens een debat in de Kamer over fraude bij de socialistische vakbond. De minister heeft reeds een ontwerp van KB terzake klaar. Minister Smet werd gisteren geïnterpelleerd over de fraude bij de Antwerpse BBTK. Verschillende sprekers vroegen zich af in welke mate ook de andere BBTK-afdelingen frauderen en of er overheidsgeld mee was gemoeid. Liberalen, Volksunie en Vlaams Blok eisen allen dat de vakbonden over een volledige rechtspersoonlijkheid zouden beschikken. Jaak Gabriëls (VLD) wees op een resem voorstellen van zijn partij inzake belangengroepen.