Smet geeft vrouwen makkelijker toegang tot nachtarbeid

(tijd) - Nachtarbeid blijft in principe verboden. Alleen wanneer de 'aard van de activiteit' werken tussen 20 en 6 uur noodzakelijk of economisch voordeliger maakt, is een afwijking mogelijk, maar dan zowel voor mannen als vrouwen. En wie in het systeem van nachtarbeid stapt, krijgt twee maanden tijd om terug te keren naar een dagprestatie. Dat is het voorstel dat minister van Arbeid Miet Smet vandaag voorlegt aan de ministerraad.Europa tikte België al herhaaldelijk op de vingers vanwege de discriminatie tussen mannen en vrouwen, ook op het vlak van nachtarbeid. De wet uit 1971 verbiedt nachtarbeid principieel, zowel voor mannen als vrouwen. Alleen, voor mannen regelt de wet uitzonderingen. Willen vrouwen werken tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's morgens, dan is in de sector overleg nodig en moet een koninklijk besluit (KB) de uitzondering regelen. Voor vrouwen bestaan daarom weinig afwijkingen op het principieel verbod. En omdat dit hun tewerkstellingskansen hypothekeert, weekte dat (Europese) kritiek los.