Smet keurt herstruktureringsplan GB goed

BRUSSEL (belga) - Minister van arbeid en tewerkstelling Miet Smet heeft woensdag het herstruktureringsplan van de warenhuisketen GB goedgekeurd. Hiermee wordt GB voor de periode van twee jaar erkend als onderneming in herstrukturering. Het plan bevat zowel een brugpensioenregeling als een herverdeling van de beschikbare arbeid. Sinds het KB van 12/8/'93 wordt arbeidshervedeling expliciet geëist om brugpensioenen te kunnen toekennen op lagere leeftijd. Zowat 2.200 werknemers kunnen van het brugpensioenplan genieten vanaf de leeftijd van 52 jaar. Voor hen is er geen vervangingsplicht. De arbeidsherverdelende maatregelen moeten leiden tot beperking van het aantal ontslagen. Via een eenmalige vergoeding in funktie van anciënniteit en van de vermindering van het aantal gewerkte uren wordt de deeltijdse arbeid gestimuleerd. De mogelijke weerslag van die maatregel is 150 personen per jaar gedurende drie jaar.