Smet konsolideert verbod CFK's spuitbussen bij KB

(tijd) - Het vrijwillig akkoord dat staatssekretaris voor leefmilieu, Miet Smet, heeft gesloten met de spuitbus- industrie inzake het verbod van chloor-fluor- koolwaterstoffen (CFK's) als aandrijfgas in spuitbussen, wordt nu bij wet gekonsolideerd. Vandaag verschijnt in het Staatsblad het koninklijk besluit dat vanaf 1 januari 1990 in voege treedt. Miet Smet sloot met de industrie reeds vier vrijwillige akkoorden over de vermindering van het gebruik van CFK's. De regeling met de afvullers van spuitbussen gaat het verst. Het nieuwe KB slaat niet op de invoer van CFK-houdende spuitbussen, enkel op de afvulling in België.