Advertentie
Advertentie

Smet op blazoen

Ons land is met Italië de slechtste milieuleerling van de EG-klas. Dit oordeel van de EG-kommisie blijft in eigen land voor reakties zorgen. In een interview met deze krant wast nationaal staatssekretaris voor leefmilieu, Miet Smet, haar handen in onschuld. De smet die de EG op het Belgisch blazoen geworpen heeft, is volgens haar slechts ten dele terecht. En waar die wel terecht is, treft niet het nationale België maar de gewesten schuld, vermits die grotendeels bevoegd zijn voor het leefmilieu. Smet is overigens lang niet de enige die van de gelegenheid gebruik maakt om met modder te werpen naar het federalizeringsproces in dit land.