Smet schuift voordeelbanenplan naar voor als model

(tijd) - Minister van Arbeid en Tewerkstelling Miet Smet is in haar nopjes met de effecten van het voordeelbanenplan. Met 51.767 aanwervingen sinds de start begin '95 is de maatregel volgens haar even succesvol als het eraan voorafgaande jongerenbanenplan. Het plan zou er in elk geval voor gezorgd hebben dat de toename van langdurig werklozen gestopt is.In de periode '93-94 werden 73.000 jongeren aangeworven in het kader van het jongerenbanenplan. Begin 1995 werd deze maatregel opgevolgd door het op de langdurig werklozen gerichte voordeelbanenplan. Deze keer werd een verlaging van de sociale bijdragen toegekend bij aanwerving van personen die minstens 12 maanden werkloos waren. De kostenverlaging werd verhoogd als het om werklozen ging die al 24 maanden een baan zochten.