Smet stelt SO2-reduktie van 90 % voor in 2010

(tijd) - Staatssekretaris Smet wil voor wat de milieusanering in België betreft, verder gaan dan al de bestaande internationale akkoorden terzake. De normen die in die akkoorden worden gesteld kan België immers vrij gemakkelijk halen met wat nu reeds beslist werd. Daarvoor is nauwelijks nog een bijkomende milieu-inspanning nodig. Zij wil nu ook de "verzuring' aanpakken. In het rapport- Nijpels "Zorgen voor Morgen' wordt voor die verzuring een kritische lading genomen van 1.400 mol per jaar, het equivalent van 90 kg zwaveldioxide per hektare en per jaar, een niveau dat Nederland tegen 2010 wil halen. In het jaar 2000 moet 2.400 mol gehaald worden, zodat ook de eerste jaren van de 21ste eeuw nog een aanzienlijke reduktie van alle emissies (zwavel en stikstof) moeten meebrengen.