Smet verzacht besparing bij vrijwilligers

(tijd) - Een andere besparingsmaatregel van de regering bepaalde dat de uitkering van werklozen die als vrijwilligers allerhande organizaties een handje toesteken, met vijftien procent zou verlaagd worden. Minister van arbeid Miet Smet zegt nu dat de werklozen hier niet het slachtoffer van mogen zijn. Daarom moet de organizatie de vijftien procent bijpassen. Er zullen ook nog een aantal uitzonderingen worden voorzien: zo blijft de uitkering allicht intakt voor werklozen die een zeer beperkt aantal uren werken, voor oudere werklozen en voor hen die voor een strikt humanitaire orgnaizatie werken.