Smet waarschuwt voor eutrofiëring

De enorme algengroei voor de Zweedse en Noorse kunstwateren en ook in de Noordzee is mogelijk geworden door de buitensporige aanvoer van voedingszouten hetzij fosfaten en nitraten. Daarom hebben de ministers op de jongste Noordzeekonferentie in november 1987 in Londen beslist de toevoer van nitraten en fosfaten tijdens de volgende 10 jaar met 50 % te beperken. De minister heeft met het oog daarop kontakt opgenomen zowel met de staatssekretaris voor landbouw De Keersmaecker als met de verantwoordelijke voor het leefmilieu in Vlaanderen, Jos Dupré.