Smit-Kroes: ook overdag lichten aan op auto's

Auto's en motoren moeten ook overdag hun lichten aanzetten om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat zegt de Nederlandse minister Smit-Kroes van verkeer, die de verplichting in het najaar van 1990 wil laten ingaan. Op het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat wordt daartoe een wijziging voorbereid van de verkeersregels en verkeerstekens.