Smokkel in melkpoeder is geen onbekende aktiviteit in Antwerpen

BRUSSEL (tijd) - Het onderzoek tegen de groep Van Waeyenberge wegens vermeende fraude ten nadele van de Europese begroting, plaatst de toenemende fraude vooral ten nadele van het Europees landbouwfonds nogmaals onder de schijnwerpers. De restituties voor de export van landbouwprodukten, zoals melkpoeder, schijnen velen aan te trekken, zoals men in de Antwerpse haven maar al te goed weet.Dat de fraude ten nadele van de Europese begroting steeds grotere afmetingen aanneemt, is een publiek geheim. Voor hoeveel de Europese Unie bestolen wordt, weet echter niemand. Dat de ontdekte fraudegevallen slechts het topje van de ijsberg zijn, weet iedereen. Volgens het jongste verslag van de Europese kommissie over de fraudebestrijding werden in 1993 in de twaalf lidstaten van de Europese Unie 1.298 onregelmatigheden gemeld ten nadele van de garantieafdeling van het Europees landbouwfonds. Dat keert onder meer de exportresituties uit, waardoor het verschil tussen de hogere EU-prijzen en de lagere wereldprijzen wordt gedempt.