Snelheidsovertreding in zone-30 zware overtreding

(tijd) - Staatssecretaris voor Veiligheid Jan Peeters (SP) publiceert vandaag in het Belgisch Staatsblad enkele koninklijke en ministeriële besluiten die het verkeer veiliger moeten maken. In het oog springt het besluit dat een chauffeur een zware overtreding begaat als hij in een zone-30 tien kilometer per uur sneller rijdt dan toegelaten. Vanaf 1 januari 2000 komt er ook een nieuwe parkeerkaart voor gehandicapten.In een KB van 1976 staat al dat chauffeurs die de maximum toegelaten snelheid met minstens tien kilometer per uur overschrijden een zware overtreding begaan. Maar er bestond juridische onduidelijkheid over de vraag of het KB ook van toepassing was voor zone-30's, omdat een en ander niet expliciet was opgenomen in het KB. Het KB is nu aangepast, in de zin dat er geen twijfel meer mogelijk is. Ook in de zone-30 geldt de regel dat een snelheidsovertreding met minstens 10 kilometer per uur een zware overtreding is. 'Meer dan 40 kilometer per uur rijden in een zone-30 is voortaan altijd en ondubbelzinnig een zware overtreding', luidt het in een mededeling van Peeters.