Advertentie
Advertentie

Sneller bouwvergunningvoor kleine gebouwen

(tijd) - Voor alle soorten gebouwen tot 1.000 m3 zal voortaan sneller een bouwvergunning kunnen worden afgeleverd omdat de werken worden vrijgesteld van het advies van de gemachtigd ambtenaar. Dat besliste de Vlaamse regering gisteren.De versnelde afgifte van de bouwvergunningen voor eengezinswoningen, handels- en horecazaken, kantoren, enz... moet in vele gevallen een tijdswinst van een tot twee maanden opleveren. Dat zal zo zijn voor het oprichten, verbouwen of herbouwen van woningen tot 1000 m3, in alle woongebieden.De vrijstelling van het advies van de gemachtigd ambtenaar wordt ook ingevoerd voor gelijkaardige werken aan monumenten in beschermde landschappen en in stads- en dorpsgezichten. Ook regularisaties van kleine bouwovertredingen zullen rechtstreeks door de gemeente behandeld kunnen worden.In agrarische en industriegebieden geldt al een vrijstelling van het advies van de gemachtigd ambtenaar voor een volume-uitbreiding met 50 procent. De Vlaamse regering besliste gisteren die vrijstelling op te trekken tot 100 procent.De beslissing van gisteren is een verruiming van een besluit dat de regering in mei van vorig jaar nam. Volgens de minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen, is het vooral de bedoeling de werkdruk van de provinciale afdelingen van de administratie verder naar omlaag te halen. Het goedgekeurde ontwerpbesluit moet wel nog naar de Raad van State voor advies. Pas na dit advies kan het door de Vlaamse regering definitief worden goedgekeurd.