Sneller is veel dodelijker

Met de plaatsing van onbemande camera's zijn er her en der reacties van bestuurders die de snelheidshandhaving zien als een 'cash cow' om voor de politie geld in 't laatje te brengen. Men mag niet uit het oog verliezen dat niet de politie de snelheidslimieten vastlegt, maar het door ons gekozen parlement. Het doel van de maatregel is niet geld in te zamelen, maar te snel rijden reduceren. Want er mag geen twijfel over bestaan: sneller is veel dodelijker, stelt JAN PAUWELS.