Snellere vergoeding slachtoffers ongevallen

Een groot aantal Belgische verzekeringsmaatschappijen zullen de lichamelijke schade als gevolg van een verkeersongeval sneller vergoeden. Een aantal maatschappijen die samen zowat 86% van de Belgische markt voor motorvoertuigverzekeringen bestrijken hebben daartoe op 1 mei jl. een bijzondere overeenkomst gesloten, met name de VVLL, de versnelde vergoeding van lichamelijke letsels. Ze hopen daarmee tegemoet te komen aan de klachten van voorzitter Jacques De Clercq van de Controledienst der verzekeringen (CDV) over de vaak heel langdurige afwikkeling van ongevallen met lichamelijke letsels. De schuld ligt evenwel niet uitsluitend bij de verzekeraars. De vaak tergend langzame werking van de rechtbanken en andere gerechtelijke instanties richten veel kwaad aan.