Snipperdagen in Frankrijk en Duitsland

Korte verblijven kennen steeds meer succes. Volgens cijfers van het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) bedroeg het aantal korte verblijven van Belgen in 1981 'slechts' 1.700.000. In 1994 was dat aantal aangegroeid tot meer dan 4.000.000. Korte verblijven zitten dus in de lift. De toeristische diensten spelen op deze trend in en hebben daartoe een specifiek aanbod uitgewerkt, vlak over de landsgrenzen.