Sobere beelden van de dood

(tijd) - De oorlogsfotografie zoals we die vandaag kennen, ontstond tijdens het interbellum. Dankzij de lichte handcamera en een meer lichtgevoelige film werd het vanaf dan mogelijk de oorlog in al zijn gruwelen vast te leggen. Maar dat betekent niet dat de vele conflicten vanaf het eind van de 19de eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog aan de aandacht van de camera zijn ontsnapt. Integendeel, leert een tentoonstelling met foto's uit die tijd in het Musée d'Orsay.