Socfin handhaaft winst en trekt dividend op

(tijd) - Socfin boekte over het voorbije boekjaar een nettowinst van 103 miljoen frank, wat vrijwel een status quo is tegenover de 102 miljoen frank van het jaar voordien. De raad van bestuur van het bedrijf zal tijdens de jaarvergadering op 26 mei eerstkomend een nettodividend van 67,5 frank per aandeel voorstellen, tegenover 66 frank het jaar voordien.