Sociaal akkoord bij Belgacom

(tijd) - De Raad van Bestuur van Belgacom heeft de uitvoering goedgekeurd voor dit jaar van de intersektoriële arbeidsovereenkomst 1991-1994. Er was een principieel probleem gerezen over de toepassing van dat akkoord na het in werking treden van de wet op de autonomie van de overheidsbedrijven. De Raad van Bestuur van Belgacom heeft nu beslist om de in de KAO voorziene intersektoriële verhoging met 2 procent van de weddeschalen integraal te laten doorgaan. Dat betekent konkreet dat er vanaf november 1992 1 procent bijkomt. Vorig jaar was er al 1 procent toegekend. Daarbovenop komt voor het Belgacom-personeel nog de op 1 november vorig jaar toegekende 2 procent als sektorieel voordeel. Deze twee verhogingen van samen 3 procent worden integraal doorgerekend voor de perekwatie van de pensioenen. Het Paritair Komitee heeft anderzijds ondubbelzinnig de krachtlijnen aanvaard van het nieuwe personeelsstatuut en het eerste syndikaal statuut. Voor einde januari 1993 moet er een definitieve tekst zijn van het personeelsstatuut waarvan de geldigheidsduur beperkt wordt tot 18 maanden. Tegen die tijd moet er ook een tijdschema afgesproken zijn om tegen einde 1993 onderhandelingen af te ronden over het geldelijk statuut.