Advertentie
Advertentie

Sociaal akkoord bij Glaverbel

BRUSSEL (belga) - Bij Glaverbel in Mol hebben directie en vakbonden vrijdag overeenstemming bereikt over een ontwerp van sociaal akkoord. Dat akkoord voorziet brugpensioen en de oprichting van een werkgelegenheidscel voor de 100 arbeiders van de afdeling Vertec die moeten opstappen. Voor de werknemers van ouder dan 50 jaar, desgevallend 52 jaar, wordt nagegaan of brugpensioen mogelijk is. Als het ministerie van Arbeid hiermee instemt, wordt onmiddellijk ontslag voorzien. Hiervoor komt een zestigtal arbeiders in aanmerking. In het geval van een neen van het ministerie, wordt overgestapt naar het stelsel van ouderenwerkloosheid. Daarvan moeten de modaliteiten nog wel worden besproken, zei een woordvoerster van het bedrijf. De overige arbeiders (een 40-tal) kunnen zich tot 26 januari aanmelden bij een werkgelegenheidscel, die hen een opleiding zal geven en zal helpen bij het zoeken naar een baan. De cel komt er op 1 februari.