Sociaal akkoord bij melkerij Lilac

HASSELT (belga) - Werkgevers en vakbonden hebben een sociaal akkoord bereikt over de herstrukturering bij de melkerij CV Lilac in Zonhoven. Via het akkoord wil men door een sociaal begeleidingsplan het aantal gedwongen ontslagen bij de 70 overtallige personeelsleden (op 220) beperken. Bij het ministerie van arbeid en tewerkstelling werd een dossier ingediend teneinde de brugpensioenleeftijd zo laag mogelijk vast te leggen. Voorgesteld wordt tevens een aantal arbeidsovereenkomsten in onderling akkoord te beëindigen en er werd een regeling kollektief ontslag uitgewerkt.