Sociaal akkoord voor personeel griffies

(tijd) - De federale ministers van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche (sp.a), en van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), en de drie erkende vakbonden VSOA, CCOD en ACOD tekenden een protocolakkoord dat het personeel van de griffies en parketten 1 procent loonsverhoging toekent. De vakbonden leggen het akkoord vrijdag aan hun basis voor. Zij vragen hun leden uiterlijk tegen vrijdag de acties op te schorten.