Sociaal akkoord

Niet minder dan 200.000 trekkers van een minimum-maandloon ontvangen vanaf september '93 500 frank meer per maand. Jaarlijks wordt een miljard frank extra besteed aan kinderopvang. De oudere werklozen zien hun uitkering de volgende twee jaar gevoelig stijgen. Arbeiders die ziek zijn geweest, behouden voortaan toch hun volledige vakantiegeld. De werkgevers betalen de kosten voor het openbaar vervoer terug voor alle werknemers die minder verdienen dan 1,2 miljoen. De misbruiken in het edukatief verlof worden weggesnoeid. Er wordt een regeling uitgewerkt voor halftijds brugpensioen. De positieve akties voor vrouwen worden versterkt. Er zal allicht een beperkt recht op loopbaanonderbreking worden uitgewerkt. De werkgever kan, onder bepaalde voorwaarden, beslissen dat sommige overuren niet meer kunnen gerekupereerd worden. Miet Smets regeling voor de nachtarbeid wordt in de prullenmand geworpen. Haar begeleidingsplan wordt verder uitgewerkt en hier en daar herzien. Er komen meer maatregelen tegen zwartwerk. De regeling voor deeltijdse arbeid wordt vereenvoudigd. De regeringsvoorstellen rond tijdelijke werkloosheid worden herzien... Het heeft veel patronaal en syndikaal zweet gekost, maar de Belgische sociale partners konden donderdagochtend rond half vijf uitpakken met een "Ontwerp van interprofessioneel akkoord '93-'94', dat gezien mag worden. En dat allicht ook wel zal goedgekeurd worden door de regering en de leden van de werkgevers- en werknemersverenigingen. Meer dan twee miljoen werknemers uit de privé-sektor zijn rechtstreeks betrokken partij.