Sociaal beleid voorwaarde voor Europese uitbouw

(tijd) - Als er geen sociaal Europa komt, d.w.z. een gemeenschappelijk beleid dat de sociale ontwikkeling van de EG-landen in eenzelfde richting stuwt, kan men de Gemeenschap vergeten. Dan wordt het immers opnieuw ieder voor zich. Dit verklaarde de voormalige sekretaris-generaal van het ABVV en oud-voorzitter van het Europees Verbond van Vakverenigingen, Georges Debunne, gisteren tijdens een toespraak voor de Vereniging voor Internationale Relaties. Enkele uren voordien had de sekretaris-generaal van de Europese patroonsorganizatie UNICE een gemeenschappelijk sociaal beleid radikaal van de hand gewezen (zie hiernaast).