Sociaal-ekonomisch voorakkoord bevat 12 tot 15 mld meer-uitgaven

De 5 partijen waarmee Jean-Luc Dehaene sinds gisteren aan het formatieberaad begonnen is, bereikten reeds tijdens het informatieberaad een sociaal-ekonomisch voorakkoord. De socialistische programmapunten inzake selektieve relance, tewerkstelling en verhoging van sociale uitkeringen die hierin opgenomen zijn vertegenwoordigen een jaarlijkse, te kompenseren meer-uitgave, van 12 tot 15 miljard. 7 tot 9 miljard hiervan, met name de jaarlijkse enveloppe voorzien voor selektieve relance, zou gedebudgetteerd worden. Niet zonder belang is dat SP-voorzitter Karel Van Miert Jean Luc Dehaene inmiddels reeds schriftelijk laten weten heeft dat het sociaal-ekonomisch voorakkoord te weinig aan de verzuchtingen van zijn partij tegemoet komt.