'Sociaal Europa' is een pleonasme

Een van de thema's in de Europese campagne lijkt het sociale Europa te worden. Vanuit diverse hoeken wordt het Europese project afgedaan als 'te veel liberaal' en 'te weinig sociaal'. Wie bij de mensen sympathiek wil overkomen, doet er goed aan om - soms niet gehinderd door enige kennis van zaken - Europa af te schilderen als een bureaucratisch, zielloos koud gegeven, stellen ANNEMIE NEYTS en GWENDOLYNRUTTEN vast. Europa heeft wel degelijk een sociale dimensie.