Advertentie
Advertentie

Sociaal Europa is in belang van KMO

Gouverneur van de Nationale Bank Fons Verplaetse verklaarde vorig weekend in deze krant dat hij verwacht dat het sociaal overleg snel naar Europa zal verhuizen. Die uitspraak kan tellen voor KMO's. Grote multinationale ondernemingen kunnen de verschillen in loonkost tussen de eurolanden makkelijker ontlopen. Ze verplaatsen gewoon hun productie en/of hun maatschappelijke zetel naar de meest voordelige locatie binnen de Unie of desnoods daarbuiten. KMO's kunnen dat meestal niet of veel minder. Zij ondergaan noodgedwongen de loonkostenverschillen. Op het vlak van concurrentie is dat onhoudbaar.De euro is met veel glans en luister gestart. Er steekt voorwaar een euroforie op. Verwonderlijk is dat niet. De realisatie van een Europese eenheidsmunt blijft een economische en een politieke prestatie. De binnengrenzen van de Europese Unie waren al eerder afgebroken. Vanaf nu werkt een groot aantal landen met één munt binnen één monetair beleid, geleid door de centrale bank van euroland. Die ene munt zal ongetwijfeld nog meer dan in het verleden de eenheidsmarkt bevorderen. Dat daardoor de prijsconcurrentie zal toenemen, daar zijn alvast de meeste KMO's van overtuigd, zo blijkt uit een recente NCMV-enquête. Ook zal prijzen vergelijken voor aankopers en consumenten makkelijker worden. Daardoor zal de roep naar en de sociaal-economische druk voor een nog grotere harmonisering binnen de Unie toenemen. De aan verbruikers verkopende KMO's in de grensstreken kennen het fenomeen al langer: onder meer door de sterk uiteenlopende BTW-voeten in de open Europese markt is er de facto sprake van concurrentiescheeftrekking. Dat geldt ook voor verschillen in de belastingsystemen in het algemeen en de roerende voorheffing in het bijzonder.