Advertentie
Advertentie

Sociaal handvest moet beginselen van Europees samenlevingsmodel vastleggen

(tijd) - Op 30 oktober zouden de EG-ministers van sociale zaken de tekst van het Europees sociaal handvest moeten goedkeuren. Dat handvest zou dan op 8 en 9 december in Straatsburg door de regeringsleiders van de Twaalf plechtig worden aanvaard. Voor de uitvoering van de beginselen die in dit handvest vervat zijn, zal de Europese kommissie uiterlijk op 31 december a.s. een aktie-programma opstellen. De ontwerpen voor richtlijnen, verordeningen en aanbevelingen van dit programma moeten door de EG- ministerraad goedgekeurd worden. Zo ziet het schema eruit dat de Europese kommissie graag gerespekteerd zou zien bij de totstandkoming van het Europees sociaal handvest. Een definitief ontwerp hiervoor werd gisteren door de kommissie goedgekeurd en door kommissielid Vaso Papandreoe aan de pers voorgesteld.