Sociaal huurbesluit minister Peeters ingetrokken

(tijd) - De Vlaamse regering stemde dinsdag in met het voorstel van minister van Huisvesting Bert Anciaux om het sociale huurbesluit in te trekken, dat de toenmalige minister van Huisvesting Leo Peeters (SP) op 11 mei door de Vlaamse regering had laten goedkeuren. Anciaux gaat daarmee in op een verzoek van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). Hij werkt aan een nieuw besluit, dat onder meer de inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning zal optrekken.