Sociaal Impulsfonds verdeelt Vlaamse raad

BRUSSEL (tijd) - Bij de stemming over de Septemberverklaring bevestigde de Vlaamse raad gisteren meerderheid tegen oppositie het vertrouwen in de regering. Toch bestaat er onenigheid over het op te richten Sociaal Impulsfonds. De CVP eist dat het fonds alle gemeenten en niet enkel de grote steden ten goede komt. De socialisten en de oppositie menen dat het beschikbare budget van 500 miljoen frank daarvoor ontoereikend is.CVP-fractievoorzitter Johan de Roo hoopt dat het Sociaal Impulsfonds nog voor het einde van '95 wordt gerealiseerd. Maar als uit de financieringsvoorwaarden blijkt dat niet alle gemeenten aan bod kunnen komen, dan zal het fonds 'nooit op onze instemming kunnen rekenen'.