Sociaal: Leona Detiège

(tijd) - Leona Detiège (SP) wordt gemeenschapsminister voor arbeid en volksgezondheid. Deze 49-jarige sinjoor behaalde een licentiaatsdiploma in de handels- en financiële wetenschappen aan de handelshogeschool. Van 1964 tot 1972 werkte Detiège op de studiedienst van het ministerie van ekonomische zaken. VAn 1972 tot 1977 was ze opdrachthouder bij het planbureau. Ondertussen deed ze de nodige ervaringen op op de kabinetten van ekonomische zaken van de socialistische ministers Leburton, Cools, Simonet en Claes.