Sociaal overleg Dexia-Artesia staat voor nieuwe start

(tijd) - De sociale partners bij Dexia-Artesia maken zich klaar voor een nieuwe start. Daarbij zouden de afzonderlijke werkgroepen, inclusief die over het kantorennet, worden opgedoekt. Er groeit namelijk een consensus om het sociaal overleg, dat was opgesplitst tussen Dexia en Artesia, te groeperen en de discussie open te trekken naar het volledige dossier.Om die eerste grote onderhandelingsronde voor te bereiden voerde directielid Axel Miller, die onlangs de leiding kreeg over het integratieproces, recent met alle partijen verkennende gesprekken. Daaruit bleek dat de vakbonden bereid zijn officiële gesprekken te starten over het volledige dossier.In het vooruitzicht van die gemeenschappelijke onderhandelingsronde contacteerde de christelijke vakbond LBC daarom de overige vakbonden om te proberen de barsten in het gemeenschappelijk vakbondsfront weg te werken.Onze standpunten lopen grotendeels gelijk. Ik hoop dat we samen een eisenbundel kunnen indienen, zegt LBC-secretaris Tjeu Tijskens. Al geeft hij toe dat er met de socialistische vakbond BBTK-Setca nog opvallende meningsverschillen bestaan. Zo dringt de LBC aan op een eengemaakt sociaal overleg, terwijl de BBTK aanstuurt op een aparte vertegenwoordiging voor de kantoren. De LBC wil ook nu nog niet over een vrijwillige vertrekregeling praten, terwijl dit voor de BBTK een prioriteit is. NT