Advertentie
Advertentie

Sociaal overleg Fortis Bank in onverwacht positieve sfeer

(tijd) - De werkgroeponderhandelingen over een gezamenlijke sociale overlegstructuur voor de Fortis Bank verliepen gisteren in een onverwacht positieve sfeer. Vakbonden en directie hopen tegen eind september een akkoord te bereiken over het overlegplatform. De concrete onderhandelingen over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden kunnen dan aanvangen.Syndicale afgevaardigden en de Fortis Bank-directie hadden gisteren een volledige dag uitgetrokken om te vergaderen over een nieuw compromisvoorstel met betrekking tot een gemeenschappelijk overlegplatform. Tegen de verwachtingen in konden de besprekingen tegen de middag al afgesloten worden. In vakbondskringen luidt het dat het voorgelegde voorstel gegroeid is uit de verzuchtingen van de verschillende vakbondsdelegaties en onafhankelijke verenigingen van kaderleden, zodat iedereen zich er uiteindelijk in terugvond. Ook wordt de open opstelling van de directie geprezen.